Poradna pro zdraví a harmonii duše i těla
Mandaly vytvořené na různá zdravotní témata

Co je to MANDALA ?

Mandala je univerzální symbol pro různé kultury. Slovo MANDALA pochází ze starobylého indického obřadního jazyka SANSKRTU a znamená KRUH. Mandaly jsou tudíž kruhové obrazy a kruh je symbolem kosmu, to znamená věčnosti. Objevují se již v dávných skalních malbách a rytinách, okenních rozetách v gotických chrámech, ve tvarech stanů nebo šamanských kruhů u Indiánů, v půdorysech kultovních míst, klášterů, ve tvarech starobylých měst, šperků.

I v dnešní době se setkáváme s mandalalmi každý den a všude. Jenom si neuvědomujeme, že to jsou právě tyto symboly. Dívejte se kolem sebe, co nám poskytuje příroda. Vidíme kruhy na vodě, květy na louce, kapky rosy, pavučinu pavouka, slunce, měsíc, hvězdy, kulatý stůl s vázou uprostřed, ciferník na hodinách, lampu, naše oko, buňku? . Mandaly odrážení přírodu, její řád, symbolizují celý svět. Kruhový tvar mandaly je v každém z nás, je zasazen v našem podvědomí. Občas si čmáráme na papír různé obrazce. Pozorujte, jak si hrají naše děti. Naše obrazce se podobají většinou kruhům, spirálám a taktéž hry dětí si nesou tuto podobnost.

Mandala začíná i končí v jednom středu. Všechny tvary v mandale (kruhy, úhelníky, čáry) jsou vzájemně propojeny a symbolizují dokonalou harmonii. Harmonie života, znalost smyslu života udržuje naše duševní zdraví. A naše duševní zdraví je základem zdraví fyzického. Aby se mohly naše děti zdravě vyvíjet, je důležitý smysl života i pro ně. Dětské vnímání se rozvíjí a samotná verbální komunikace nestačí pro pochopení světa. Dítě potřebuje k tomuto rozvoji i názornost, která je rozvíjena i pomocí mandal. Není to jen obrázek v kruhu. Vyznačuje se pravidelností. I když vzory uvnitř kruhu jsou i rozptýlené, přesto zde platí zákon a to je uspořádání kolem středu. Z tohoto důvodu jsou snadno srozumitelné i malým dětem. Vybarvování mandal nás vede k vnitřnímu řádu a to je velice důležité jak pro děti, tak dospělé, neboť harmonii uvnitř každého člověka nám dává sílu a vyrovnanost. Práce s mandalami má u dětí rychlejší účinek než u dospělých, protože děti si umí více hrát. Jestliže se děti věnují kruhovým obrazům pravidelně, podporuje tato práce rozvoj osobnosti dítěte. Malování mandal podporuje u dětí soustředění, odstraňuje úzkosti, navazuje uklidnění, napomáhá přísunu energie, zvyšuje aktivitu, uvolňuje napětí, zvyšuje sebevědomí, dítě se stává psychicky vyrovnanější. Díky tomu překonává snáze i různé méně příznivé období života.

Každý z nás bývá občas přepracovaný, nemá náladu, je sklíčený, přecitlivělý a nebo naopak se projeví rozrušení, agresivita. V mnohých případech marně hledáme příčinu a klademe si otázku PROČ ? Tento stav nepostihuje jenom nás, dospělé, ale stále více přibývá i dětí, které jsou unavené, nesoustředěné, nervózní, neklidné a v mnoha případech i postižené vývojovými poruchami a poruchami chování. Všechny tyto problémy mají svůj původ. Jinými slovy řečeno, v organismu dítěte nastala vlivem rozličných stresujících a neřešitelných problémů vnitřní nerovnováha. Nerovnováha, nebo-li narušená vnitřní jednota, může vzniknout kdykoliv během vývoje jedince. Po delším časovém období si už ani nemusíme pamatovat, co že jsme to měli kdysi za problém, co nás rozrušilo, stresovalo, co jsme nemohli vyřešit. Těchto příčin, tzv. stresorů existuje ohromné množství.

Co stresuje naše děti ? Z mnoha věcí ty nejčastější. Problémy v rodině, stupňující se požadavky ve škole, nedostatek času rodičů z důvodu pracovního vytížení, nadměrné sledování televize, počítač. Nervová soustava dětí je celý den vytížená a potřebuje samozřejmě odpočinek, zotavení a zpětné získání klidu.

Způsobů, jak navodit v našem těle klid, uvolnění a rovnováhu existuje dostatečné množství. Účinnou metodou a přitom zábavou pro dospělé i děti je tvoření mandal.

Mandalou se rozumí symbolický obrazec, buď existující v představě, nebo znázorněný, jehož základem bývá většinou kruh. Vytvářením nebo i pouhým pozorováním takovýchto obrazců se zklidňuje mysl a zlepšuje schopnost soustředit se. Proto jsou také užívány v mnoha náboženstvích, zejména těch východních, jako pomůcka k meditaci. V moderní psychologii se mandaly používají v metodě zvané arteterapie (léčení uměním), ale i jako prostředek k uklidnění hyperaktivních dětí.

V obchodech jsou k dostání mandalové omalovánky, ve kterých člověk vybarvuje již předtištěné obrazce, ovšem - na rozdíl od obyčejných omalovánek - pouze podle vlastní chuti a nálady. Použité barvy v těchto omalovánkách mají svůj specifický význam, který nám prozradí něco o momentálním rozpoložení jejího tvůrce. Mandaly si ale člověk může vytvářet i zcela sám, což mu o jeho osobě může prozradit mnohem víc. Fantazii se meze nekladou a do svého obrázku může každý zakomponovat co chce. Zvířata, osoby, květiny, ale i zcela abstraktní a nekonkrétní věci. Samozřejmě používáme také mandaly již hotové, které slouží k pozorování. Mají vždy zvláštní účely, které většinou vyplývají z jejich barevné kompozice a jejich uspořádání. Například červenou mandalu bychom mohli doporučit člověku bez energie, jelikož červená barva povzbuzuje. Modrou bychom zase věnovali například onomu hyperaktivnímu dítěti, neboť modrá barva uklidňuje.

Proč jsou mandaly nejčastěji právě kruhové?
Motiv kruhu můžeme hledat již ve velmi dávné historii. V dávných starých rytinách v Africe, Evropě a Severní Americe je používán kruh, spirála a podobné obrazce velice často. Zatím nevíme, jaký tyto kresby měly přesně účel, ale jisté je, že byly pro naše předky velmi důležité, protože je jich nakresleno velmi mnoho. Dávné mandaly, které se objevují na mnoha místech ve světě, vyjadřují obdiv lidí ke Slunci a Měsíci. Tato nebeská tělesa také nesou tvar kruhu. Proto byl také kruh chápán jako symbol života, smrti a opětného narození. Tito lidé věřili v posmrtný život a chápali jej rovněž jako cyklický děj. Také rok chápali jako sled různých období, opakujících se pravidelně v "kruzích".

Kruh byl a je také součástí mnoha náboženských rituálů. V čarodějnictví se například maluje na zem kruh, který pak slouží jako posvátný prostor pro rozličné obřady a slavnosti. Také některé indiánské nebo černošské kmeny používají tančení v kruhu jako prostředek k dosažení tranzu. Buddhisté a hinduisté zase chodí v kruhu při své meditaci, nebo vytvářejí kruhové mandaly ze zrníček barevného písku. Mandaly ale můžeme najít i v tradičním křesťanství - vzpomeňme si jen třeba na barevná vykládaná růžicová okna v gotických katedrálách. Ve středověkých kostelích najdeme často kruhový labyrint, který je zobrazen na dlaždicích na podlaze blízko východu. Takovéto mandaly představují například pouť do města Jeruzaléma. Nejznámější z nich je asi v katedrále v Chartres, jejíž kopii můžeme najít na pražském Vyšehradě.

Jak s mandalou pracovat?
Nejlepší je, když jsme u práce s mandalou sami. A to ať už jde o pouhé pozorování, vybarvování nebo i o samotné vytváření. Pokud mandalu vytváříme sami, můžeme si vybrat, s čím pracovat. Koláže, kresba, malba…prostě cokoli. Nesmíme se soustředit na to, abychom mandalu "nezkazili". Něco jako špatná mandala prostě neexistuje. Tento kreativní projev není nikdy ani špatný ani správný. Je jen takový jaký je. Toho je třeba se držet, protože jen spontánní kresba se dá objektivně "analyzovat".

Barvy v mandalách
To, jaké použijeme v naší mandale barvy, vypovídá i něco o nás samých. Jejich výklad musíme pochopitelně přizpůsobit každému člověku zvlášť. Význam barev totiž není vždy a všude stejný. Existují ale i určité obecné předpoklady, které se zde pokusím shrnout. Jejich účinky můžeme samozřejmě brát na vědomí i při koupi mandaly již hotové.

Důležité je rovněž umístění barev v mandale. Ta, která je uprostřed obvykle vypovídá o tom, co je pro nás v danou chvíli nejdůležitější. Pokud v mandale nějaká barva převládá, vyjadřuje to, co v tomto okamžiku nejvíce přitahuje naši pozornost. Jestli je mandala hodně pestrá a použití barev je rovnoměrné, poukazuje to na harmonizovanou osobnost.

Černá
Černá odpovídá výrazu smutku, ztráty, beznaděje a zdůrazňuje tím nevysvětlitelné, tajemstvím opředené, temné a hrůzostrašné. Úplné odmítání černé poukazuje na to, že člověk není ochoten nechat si nahánět strach.Černá je i symbolem strachu a bojácnosti, proto se v jejím odmítání projevuje silná vůle k životu. Ten, kdo má naopak černou v oblibě tím vyjadřuje, že rád potlačuje vnitřní potřeby a přání a že se o to raději obklopuje tajemnem, aby vypadal zajímavěji. Z psychologického hlediska poukazuje hojné používání černé na strach, neurózy a deprese a uzavírání se před vnějším světem.

Bílá
Bílá je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti a nevinnosti. Je ale také známkou nedotknutelnosti, citlivosti a chladné rezervovanosti. Lidé, kteří používají bílou mají sklon k perfekcionismu, abstraktním idejím a smělým plánům. Takoví lidé milují čistotu a pořádek a záleží jim na dobrém naplánování vlastního života. Odmítání bíle poukazuje na jakousi vnitřní prázdnotu. Jejími příčinami mohou být často strach, pocity viny, fobie nebo pohrdání sebou samým.

Červená
Červená je symbolem chuti do života, emocí a lásky.Tato barva se stává dárcem energie, zvyšuje dokonce tělesnou sílu a výkonnost ve všech oblastech (ať už v sexualitě, při sportu nebo při zdolávání životních problémů). Odmítání červené může být mimo jiné vysvětleno milostným zklamáním nebo vyjádřením nějaké nesplněné touhy. Ten kdo ale červenou miluje, je obvykle člověkem aktivním a odhodlaným, prokazujícím silnou lásku k životu. Částečně to však také poukazuje na touhu být nápadný a dosáhnout uznání.

Růžová
Růžová obsahuje jemnější kvality červené. Symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost, bez pudové smyslnosti a vášně. U lidí, kteří upřednostňují růžovou, se projevuje zvýšená potřeba lásky a ochrany. Takoví lidé mají výrazně ženské rysy chování, neboť s růžovou se pojí také něha a ženská zdrženlivost. Přehnané používání růžové ale může poukazovat na narušený vztah k realitě a na vědomou ignoraci vážných věcí v životě. Když ale někdo tuto barvu výrazně odmítá, znamená to občasné nevědomé postrádání něhy, ale i snahu o osamostatnění a odmítání sentimentálních citů.

Oranžová
Je symbolem veselí, optimismu a radosti ze života. Pomáhá proti depresím, pesimismu, nespokojenosti, pocitům nechuti a letargii. Vyzařuje optimistickou chuť do života, citové teplo a otevřenost. Je to barva sebedůvěry, nadšení, odvahy. Člověk, který odmítá oranžovou má často potíže s navazováním kontaktů.

Hnědá
Hnědá je barva země. Její základní význam odpovídá pocitu bezpečí, tepla a útulnosti. Lidé, kteří upřednostňují hnědou stojí pevně na zemi, jsou spořiví a mají silnou vazbu na domov. Nadměrné používání hnědé může ukazovat na konfliktní situace a vnitřní napětí. Kdo hnědou odmítá, dává najevo přesycení určitými svazky, nátlaky a omezováním. Také může často jít o člověka tvrdého a netolerantního.

Žlutá
Žlutá barva působí jasně a povzbudivě, zahřívá a rozveseluje. Je to symbol moudrosti, vysoké inteligence a myšlení. Je to barva spokojenosti, kreativity a představivosti. Působí proti špatné náladě, nechuti a skleslosti. Záliba ve žluté značí duchovní vyspělost a ochotu učit se nové věci. Lidé, kteří žlutou odmítají, mohou být často závistiví a nepřející, ale nedají to hned tak najevo. Často mají neobvykle prudké reakce.

Zelená
Symbolizuje růst, nový začátek a rozvoj. Milovníci této barvy mají většinou silný temperament a velkou vytrvalost spojenou s velkou výdrží a cílevědomostí. Lidé, kteří zelenou odmítají, často předstírají svou moc a uznání. Díky svému uklidňujícímu účinku je zelená vhodná pro nervózní a cholerické lidi. Podporuje také koncentraci a schopnost pamatování.

Tyrkys
Je to barva přátelských citů, spontánnosti a bohaté fantasie. Lidé, kteří mají tuto barvu v oblibě jsou často hraví a náladoví, ale přitom půvabní a šarmantní. Někdy jsou ovšem i sobečtí a tvrdohlaví a ukazují tak silnou touhu po obdivu. Kdo tuto barvu odmítá, ukazuje, že má potíže při seberealizaci a nechce přiznat své chyby.

Modrá
Všeobecný význam této barvy je klid, mír, uvolnění a vyváženost. Modrá uklidňuje, ochlazuje a podporuje vnímání. Modrá je barva důvěřivého idealisty, který má sklon k naivitě a nezištnosti. Lidé, kteří mají rádi modrou mají většinou vyrovnaný charakter a jsou schopni se přizpůsobit. Jsou také citliví a věrní. Tito lidé rádi působí elegantně a vznešeně, což jim právě modrá barva velice dobře umožňuje. Striktní odmítání této barvy může vypovídat o depresích, způsobených možná ztrátou blízkého člověka.

Fialová
Fialová barva symbolizuje změnu. Je to barva inspirace, mystiky a magie. Milovníci této barvy jsou velmi citliví a do sebe obrácení. Jsou to lidé výjimeční, často nějak umělecky nadaní, introvertní. Lidé, kteří fialovou barvu odmítají mají často silné deprese a jsou náladoví.

Šedivá
Šedá je barva dokonalé neutrality a ochoty ke kompromisům. Šedé barvě dávají většinou přednost lidé starší, kteří již zanechali veškerých aktivit a chtějí vést klidný život v ústraní. Kdo šedou odmítá, může v sobě skrývat strach ze selhání.

Tvary a obrazce v mandalách

Zvířata
Zvířata často symbolizují intuitivní, neracionální nebo nevědomou stránku osobnosti. Obecně platí to, že čím je zvíře primitivnější, tím hlubší úroveň nevědomí představuje. Lvi jsou známi svou krásou a bojovností. Král zvířat je silný a symbolizuje tak mužský princip. Vlk symbolizuje chrabrost a oddanost. Býk je symbolem ženského, neboť jeho rohy připomínají dva půlměsíce (měsíc zastupuje vždy ženský princip). Také medvěd je považován za měsíční zvíře. Zastupuje instinkt a nebezpečné stránky nevědomí. Sloni se používají jako symbol umírněnosti, moudrosti a věčnosti. Osel je naopak symbolem špatného chování. Jehně je významné v křesťanství jako symbol Krista. Jeho vlastnosti jsou mírnost, čistota a nevinnost. Ryba, kachna a žába jsou chápány souhrnně jako vodní zvířata. Symbolizují původ věcí a sílu znovuzrození. Kůň je symbolem umírněných instinktů. Pes je nejúžeji svázán s lidskými bytostmi a tak symbolizuje věrného, oddaného společníka.

Ptáci
Ptáci jsou starobylým symbolem lidské duše, živlu vzduchu a procesu přeměny. Určité druhy ptáků nesou zvláštní význam. Například orel je spolu se lvem znakem odvahy, síly a ušlechtilosti. Sova je protějšek orla. Je to noční pták, který symbolizuje tmu, smrt a vědění. Holub je významným ptákem v židovsko-křesťanské tradici. Ptáci ve vytvářených mandalách mohou značit jistý intelektuální posun.

Motýl
Motýl je symbolem přeměny. Ve finálním stadiu je to jedno z nejhezčích stvoření v přírodě. Motýl v mandale může znamenat psychickou sílu nebo jistý druh proměny. Také může vyjadřovat krásu, a to jak fyzickou, tak i duševní.

Kruh
Kruh definuje prostor. To, co je uvnitř, je chráněné a v bezpečí. Často je také symbolickým vyjádřením slunce. V mandalách si všímejte hlavně velikosti a počtu kroužků a také toho, co je uvnitř. Malé kroužky mohou chránit nebo uschovávat některé aspekty osobnosti. Mandala s prázdným středem značí otevřenost.

Kříž
Kříž je spojení svislé čáry s vodorovnou. Připomíná člověka stojícího s nohama u sebe a rozpřaženýma rukama. Kříže v mandalách svědčí o hrdinskosti a nezlomnosti člověka. Také může znamenat rovnováhu protikladů.

Kapky
Kapky mohou připomínat leccos: Slzy, ranní rosu, ale také prolitou krev. Pokud se objeví v mandale, můžeme je brát také jako jistý projev úrodnosti - možná máte hodně dobrých nápadů, možná můžete očekávat narození dítěte. Kapky také mohou znamenat očištění. Pokud jsou ale červené nebo fialové, hovoří o nějaké (snad zbytečné) ztrátě.

Oko
Oko může znamenat jak nadpřirozené schopnosti (jasnozřivost), tak i určité vlastnosti, jako je pochopení, vcítění se do druhého. Oči mohou mít jak pozitivní tak negativní výklad. Je-li jich mnoho, mohou vypovídat o neustálém shánění informací, ale také o vašem pocitu, že jste neustále kontrolováni někým druhým. Jedno oko v mandale může symbolizovat také samotného člověka.

Květiny
Květina se stává symbolem krásy a věčné obnovy života. Při pozorování květinových mandal si všímejte jejich barvy, počtu a tvaru. Vzpomeňte si také na úlohu květin v partnerství - jsou přeci vyznáním lásky.

Ruce
Pokud se v mandalách objeví ruce, věnujte zvláštní pozornost tomu, kam ukazují jejich prsty. Obecně ruka v mandale znamená fakt, že se slova přeměňují v činy. Srdce je symbolem lásky, a to lásky mezi dvěma osobami.

Srdce
v mandale může poukazovat na to, abyste se zabývali opravdu důležitými věcmi. Zvláštní význam, který asi nemusím vysvětlovat, mají srdce probodená šípem a srdce zlomená.

Blesk
Blesky naznačují aktivaci nových, nebo nevybitých energií. Mohou znamenat také prudkou, nečekanou změnu.

Duha
Duha v mandale může značit vaši radost nad tím, že jste právě překonali nevlídné období. Je to velmi pozitivní úkaz, neboť v duze je naděje a jistá odměna za předcházející "bouřku".

Spirála
Spirála je velmi starý symbol cesty. Je také znakem pro nekonečno a neustálý duchovní rozvoj. Spirály zatočené doprava (po směru hodinových ručiček) mají "pozitivní" směr a značí rozvoj. Spirály zatočené doleva mají význam opačný, ruší něco, co tu již bylo.

Čtverec
Čtverec značí pevnost a stabilitu. Je to vyváženost čtyř prvků. Čtverec v mandale značí racionalitu, schopnost rozumově uvažovat.

Hvězda
Hvězda znamená smysl pro sebeocenění a vysoké sebevědomí. Početnější malé hvězdy mohou ukazovat na vysoký počet malých dílčích cílů nebo na hodně možností, jež se tvůrci naskýtají. Hvězdy nám připomínají, že každý jsme jedinečnou individualitou.

Strom
Strom je symbolem života. Stromů může být bezpočet druhů a dají se zobrazovat různě. Strom v mandale vždy představuje vás jako celek. Všimněte si proto, jestli kvete, má plody, jestli opadává nebo je holý. Jsou kořeny vašeho stromu hluboko pod zemí, nebo jsou jen na povrchu? To vše značí něco o vašem fyzickém i psychickém já.

Trojúhelník
Trojúhelník symbolizuje sílu a ukazuje směr. Trojúhelník se špičkou dolů symbolizuje ženský princip, se špičkou nahoru princip mužský. Trojúhelníky v mandale mohou znamenat opomínání našeho vnitřního světa.

Mandaly nám poskytují obrovský prostor k tvorbě, která navíc zanechává pozitivní účinky na nás samých. Dalo by se o nich popsat spousta knih a přece by nebylo ještě řečeno vše. Pod našima rukama mohou vznikat stovky obrázků, a přece žádné dva nebudou stejné, stejně jako sněhové vločky, které jsou vlastně jedny z mnoha mandal, které vytvořila sama příroda.

 

 

Tvořivá radost

Tvořivá radost

Chtěli byste mít svoji osobní mandalu?

ano (14422 | 30%)
ne, nezajímá mě to (12358 | 26%)
možná časem (10495 | 22%)
již ji mám (10568 | 22%)
láska-koláž.jpg

Malujete mandaly?

ne,ale chystám se (13265 | 34%)
ano (13557 | 34%)
ne (12675 | 32%)
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autorky předmětem dalších komerčních aktivit. ©2007 Lenka Singerová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one