Poradna pro zdraví a harmonii duše i těla
„Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“
„I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.“
„Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai `oe ia`u. Mahalo.“

" Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě... Pokud jsme se já, celá moje rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech či skutcích a svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzných, či předcích čehokoliv zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo... A tak se staň.

Modlitba je použita z knihy Svět bez hranic, kterou používala Morrnah Nalamaku Simeona k léčení lidí.

z knihy SVĚT BEZ HRANIC
Dr.Joe Vitale,Dr.Hew Len


V každé molekule hmoty jsou obsaženy tři části našeho Já - 1. dítě - podvědomí , 2. matka - vědomí , 3. otec - nevědomí

Obtíže začínají na úrovni myšlenky, problém je v tom, že všechny vzpomínky na osoby, místa či věci jsou prostoupeny bolestí. Samostatně fungující intelekt dovede pouze organizovat, nedokáže problém řešit. Organizování věcí není způsob, jak řešit problémy. Je třeba je nechat odejít. Nemusíte znát podstatu problému. Co se od vás vyžaduje je všímat si problematických zážitků, ať na fyzické, mentální nebo emocionální úrovni.
Chcete-li něco vyřešit, pracujte na sobě. Co uvnitř mě způsobilo, že mi tenhle člověk vadí? Lidé se ve vašem životě objevují proto, aby vás obtěžovali. Pokud to víte, můžete se povznést nad každou situaci.

Jedinou podmínkou je převzít 100% zodpovědnost za vytvoření naprosto všech okamžiků svého života bez výjimky.

Omlouvám se. Prosím o odpuštění za všechno, co se děje uvnitř mě a projevuje se jako problém.

Naprostá zodpovědnost znamená přijmout vše a naprosto vše, co vstupuje do vašeho života - všechny lidi i s jejich problémy, neboť jejich problémy jsou i vaše. Vyskytují se ve vašem životě, a pokud převezmete plnou zodpovědnost za své prožitky, pak musíte také převzít plnou zodpovědnost za ty jejich. To vy jste zdrojem všech zkušeností.

Člověk jedná buď ze vzpomínek, nebo z inspirace. Vzpomínka vychází z mysli, inspirace je otevřenost. Výsledkem je, že se Božství nedostane ke slovu, neboť jsme příliš zaneprázdněni šumem ve své hlavě.

Inspirace přichází od Božství, kdežto vzpomínka je program kolektivního nevědomí lidstva. Když na druhém člověku vidíme něco, co se nám nelíbí, máme to také s největší pravděpodobností v sobě.

Jedním z nejnaléhavějších problémů světa je nenávist žen vůči mužům a naopak, je hluboce zakořeněná a dána uplynulým vývojem. I když je to těžké, odpouštějte. (Nyní rozhodujeme o tom, v jakém světě budeme žít, i pokud jde o vztahy a jejich podobu. Svými každodenními rozhodnutími a modely utváříme svět a vztahy, jak je budeme žít. pozn red.)

Pokud jste nejprve sami sebou, nemůže vám být odepřeno nic, co je pro vás dokonalé, celistvé, úplné a správné. Jste-li sami sebou, zažíváte přirozeně dokonalost prostřednictvím Božských Myšlenek, Slov a Skutků. Přenecháte-li svým toxickým myšlenkám přední úlohu, zažíváte automaticky nedokonalost ve formě nemocí, zmatku, trpkosti, deprese, posuzování a chudoby.

Je bytostně důležité pro váš život přijmout postoj „Miluji tě" vůči všemu, co mě potká, ať již špatné či dobré.

Vědomá mysl má propustnost 15 bitů. Skutečnost však vytváří 15 miliónů bitů v každém okamžiku. Není proto v lidských silách porozumět všem vlivům, které na nás působí. Jediné, co nám zbývá, je odevzdání a důvěra.

Chcete-li napravit cokoliv ve svém životě, od financí až po vztahy, existuje pouze jediné místo, kam se obrátit - do sebe.

To, co si my, lidé, neuvědomujeme, je náš neustálý odpor k životu. Tento odpor nás neustále vzdaluje od našeho vlastního Já, od svobody a inspirace, ale zejména od Stvořitele. Dalo by se říci, že jsme vyhnanci, kteří se bezcílně toulají pouští své vlastní mysli. Nedbáme výzvy Ježíše Krista, který říká:" Neodporujte." Neuvědomujeme si, že Klid a mír začíná mnou.

Vzdor s sebou přináší neustálý pocit nejistoty a duchovní, mentální, fyzické, finanční a materiální strádání. Na rozdíl od Shakespeara si však nejsme vědomi toho, že neustále odporujeme, místo abychom se nechali unášet proudem. S každým vědomým bitem zažíváme minimálně jeden milión bitů nevědomě. Ten jeden bit nás nespasí.

Obnovený proces ho´oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlení. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.

Máte-li s někým problém, netýká se to toho člověka. Reagujete na vzpomínku, která vystoupila na povrch. S tím máte problém, ne s tím druhým člověkem.

Prosím, odpusť mi, neříkáte Božství, aby to slyšelo, říkáte to proto, abyste to slyšeli vy!

Očekávání a záměry nemají na Božství vliv. Božství jedná svým vlastním způsobem podle svého vlastního času a postupuje svou vlastní cestou.

Záměry jsou svým způsobem omezující. Dejme tomu, že se rozhodneš zaparkovat v přední řadě. Takový je tvůj záměr. Božství ti ale poskytne místo míli vzdálené. Proč? Protože potřebuješ více chodit. Nech tomu volný průběh.

Způsobem jak opustit vzpomínku, je poslat Božství lásku. Božství slyší a odpovídá takovým způsobem, který je nejlepší pro všechny a v době, která je nejlepší pro všechny. Na nás je volba, ale ne rozhodnutí. Rozhoduje Božství.

Smyslem života je návrat k lásce. Abychom jej naplnili, musíme si uvědomit, že neseme stoprocentní zodpovědnost za vytváření přesně toho života, který žijeme. Musíme si uvědomit, že naše myšlenky vytvářejí náš život takový, jaký je. Problémy nespočívají v lidech, místech ani situacích, ale v myšlenkách na ně. Je třeba, abychom si uvědomili, že nic neexistuje „vně".

V jednoduché formulce „Miluji tě" se nacházejí tři prvky - vděčnost, úcta a transmutace - které mohou proměnit vše. Formulky, které odříkávám, jsou jako čarovná slůvka, která odemykají zámek k vesmíru. Když je odříkávám, mám pocit, že recituji báseň a otevírám se Božství a jeho očistnému procesu, jež maže všechny programy, které mi brání být tady a teď. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Miluji tě. Děkuji ti.

Tvoje volba je pouze uzdravovat sebe a tím i vesmír, nebo ne. Jsi-li čistý a dostaví-li se inspirace, pouze jednáš. Nepřemýšlíš o ní. Pokud ano, pak ji s něčím srovnáváš. A to něco je vzpomínka. Vymaž vzpomínku, nemáš na výběr. Pak existuje pouze inspirace a reaguješ na ni bez zapojení rozumu. To je vše.

Lze to přirovnat k velké symfonii. Každý z nás hraje na svůj hudební nástroj. Ani jeden nástroj není stejný. Aby se mohl hrát koncert a všem se líbil, je potřeba, aby každý hrál svůj part, nikoli part někoho jiného. Když se nechopíme svého nástroje anebo si myslíme, že někdo má lepší, dostáváme se do potíží. To je vzpomínka.

Vzpomínky dokážou peníze odhánět. Máte-li jasno v penězích, budete je mít. Vesmír je dává, pokud je přijmete. To vzpomínky od vás peníze odhánějí anebo způsobují, že je nevidíte. Očistit se lze opakováním slov Miluji tě. Na peníze se skutečně váže velká spousta vzpomínek. Tím, že je očišťujete, očišťují se pro všechny.

Modlitba je prosbou o odpuštění vnitřních pohnutek způsobujících vnější projevy. Modlitba je obnovení spojení s Božstvím. Zbytek tvoří víra, že nás Božství uzdraví. S vaším uzdravením se léčí i vnější svět. Vše bez výjimky se nachází uvnitř nás. Je třeba, abychom si uvědomili, že modlitba je jako most k Absolutnu a je dokonalá. Funguje naprosto bezchybně, pokud jejímu uskutečnění nebráníme svou nedbalostí.
http://www.cestyksobe.cz/clanky/duchovni-rozvoj/poselstvi-amuela---andela-spasy-.html

 

Někteří jste se již s tímto slovem možná setkali, někteří ne. Toto slovo vyvolalo vlnu nadšení a rozruchu již v mnoha zemích světa. Stačí, když ho zadáte do jakéhokoli internetového vyhledávače a zjistíte, že se o něm píše opravdu na hodně místech. Co to tedy je záhadné Ho´oponopono?

Je to jedna z dalších zajímavých a zároveň jednoduchých transformačních a léčebných technik, která si vysloužila přívlastky „převratná“, „úžasná“, „fascinující“ či „úchvatná“... Ho´oponopono je „tajná“ havajská léčitelská metoda, jejímž základem je meditační čistící modlitba či mantra. Mluví se o ní v souvislosti s lidmi jako Ihaleakala Hew Len, Ph. D., Dr. Joe Vitale a dalšími. Technika je založena na myšlence, že přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život - tedy za vše, co se v mém životě objeví - znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem. Problémy nejsou nikdy venku, ale uvnitř mě samého.

Samotná metoda Ho´oponopono v sobě zahrnuje několik přístupů a variant, ale základ, pokud jsem jej pochytila dobře, lze vyjádřit několika jednoduchými body:

1/ Léčení z pohledu a v duchu Ho'oponopono znamená milovat sám sebe.

2/ Chceme-li vyléčit cokoli, co vnímáme ve vnější realitě, musíme to léčit uvnitř sebe.

3/ A to uděláme tak, že uvnitř sebe či v sobě říkáme všemu (čemukoli, co vnímáme jako problém) toto:

  • Omlouvám se, je mi to líto.  (I am sorry)
  • Prosím, odpusť mi.  (Please forgive me)
  • Miluji Tě.  (I love you)
  • Děkuji Ti.  (Thank you)

A dovolíme Božství, ať udělá cokoli – dovolíme to bez jakýchkoli našich očekávání. Můžeme to odříkat, můžeme si to zpívat jako mantru. Tato krátká prohlášení se uvádějí v různých zdrojích v různém pořadí. Když si pořadí poupravíte tak, jak sami cítíte, určitě tím nic nezkazíte – srdce vám napoví.

V Čechách vyšla o této metodě knížka pod názvem „Svět bez hranic“.


Výňatek z knihy "Svět bez hranic":

"Před dvěmi roky jsem se doslechl o havajském terapeutovi, který vyléčil celé oddělení mentálně postižených vězňů - aniž by kterékoliv z nich viděl. Tento psycholog prostudoval jejich záznamy a pak se podíval do sebe, aby zjistil, jak vytvořil nemoc dotyčné osoby. A když se zlepšoval, zlepšoval se i stav pacienta.

Když jsem poprvé tento příběh slyšel, myslel jsem, že jde o legendu. Jak někdo dokáže vyléčit kohokoliv tím, že léčí sám sebe? Jak může i seberealizovaný mistr vyléčit šílené kriminálníky?

Nedávalo to smysl. Bylo to nelogické a příběh jsem zavrhl.

O rok později jsem ho však slyšel znovu. Dozvěděl jsem se, že terapeut používá havajskou léčitelskou metodu nazvanou ho'oponopono. Nikdy jsem o ní neslyšel, ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Pokud byl příběh pravdivý, chtěl jsem se dozvědět více.

Vždycky jsem věděl, že "stoprocentní zodpovědnost" znamená, že jsem zodpovědný za to, jak myslím a co dělám. Cokoliv nad to už nemůžu ovlivnit. Myslím si, že většina lidí takto také rozumí pojmu naprostá zodpovědnost. Jsme zodpovědni za to, co děláme, nejsme zodpovědni za to, co dělají druzí. Havajský terapeut, který léčil mentálně postižené lidi, mě naučil nový a pokročilejší náhled na stoprocentní zodpovědnost.

Jmenuje se Dr. Ihaleakala Hew Len. Náš první telefonát trval asi hodinu. Prosil jsem ho, aby mi vyprávěl celý příběh o své terapeutické práci. Hovořil o tom, že tři roky pracoval v havajské státní nemocnici na oddělení trestně stíhaných pacientů. Toto oddělení bylo nebezpečné a fluktuace psychologů zde byla velká. Personál často stonal nebo jednoduše odcházel. Když měl někdo projít po oddělení, otáčel se zády ke stěně se strachem, že na něj pacienti zaútočí. Nebylo to příjemné místo pro práci, život ani návštěvu.

Dr. Len mi řekl, že své pacienty nikdy neviděl. Svolil, že bude mít kancelář a že bude pročítat záznamy pacientů. Když jimi procházel, pracoval na sobě. A když na sobě pracoval, pacienti se začali uzdravovat.

"Po několika měsících dostali dosud spoutaní pacienti svolení a mohli se začít volně pohybovat po prostoru. Některým zase byly sníženy dávky léků a ti, kteří byli původně označeni za nevyléčitelné, byli propuštěni."

Byl jsem z toho u vytržení.

"A to není všechno," pokračoval, "zaměstnanci se začali těšít do práce. Zlepšila se docházka a fluktuace zaměstnanců skončila. Nakonec jsme tam měli více personálu než jsme potřebovali, protože pacienti byli propouštěni a všichni zaměstnanci chodili do práce. Dnes je to oddělení zavřeno."

V té chvíli jsem to nevydržel a musel se zeptat: "Co jste se sebou dělal, co způsobovalo, že se tito lidé měnili?"

"Jednoduše jsem léčil tu část sebe, kterou jsem s nimi sdílel," odpověděl.

Tomu jsem nerozuměl.

Dr. Hew Len mi vysvětlil, že přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se v mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem.

Tento výrok mě ohromil a bylo mi zatěžko jej přijmout. Nést zodpovědnost za něco, co řeknu nebo udělám, je jedna věc. Nést zodpovědnost za něco, co říkají nebo dělají druzí, je něco úplně jiného. Pravda je taková: Převezmete-li plnou zodpovědnost za svůj život, pak všechno, co vnímáte jakýmkoli ze svých smyslů, nesete za to zodpovědnost, protože je to váš život.

Stručně řečeno: Můžete vyléčit všechno, co se vám nelíbí a co prožíváte: terorismus, politiku i hospodářství své země. Lze říci, že tyto věci ve skutečnosti neexistují a jsou to pouze vaše vlastní projekce. Problém není v nich, ale ve vás.

Vím, že to je obtížné to pochopit, natož to přijmout nebo podle toho opravdu žít. Vinit druhé nebo své okolí je mnohem snažší, než přijmout naprostou zodpovědnost. Během rozhovoru s Hew Lenem jsem začal chápat, že léčení z jeho pohledu a v duchu ho'oponopono znamená milovat sám sebe. Chcete-li zlepšit svůj život, musíte jej vyléčit. Chcete-li někoho uzdravit, a může jít klidně o mentálně chorého vězně, musíte nejprve vyléčit sebe.

Zeptal jsem se Dr. Lena, jak to dělal, když léčil sebe. Co přesně prováděl, když se díval na záznamy pacientů.

"Jenom jsem si neustále opakoval ´omlouvám se´ a ´miluji vás´", vysvětlil.

To je vše?

Ano, to je vše.

Zdá se, že milovat sebe samého je nejlepší způsob, jak se zlepšit a jakmile se zlepšíte, zlepšíte i svůj svět. Dovolte mi krátký příklad jak to funguje: jednou mi kdosi poslal email, který mě naštval. Dříve bych se s tím vyrovnal tak, že bych začal pracovat se svými citovými hot buttons nebo bych se snažil argumentovat s člověkem, který mi poslal ten hnusný vzkaz. Tentokrát jsem vyzkoušel metodu Dr. Lena. V duchu jsem si opakoval: "Omlouvám se" a "Miluji tě". Neříkal jsem to nikomu konkrétnímu. Jednoduše jsem vyvolával ducha lásky, který měl uvnitř mě vyléčit to, co způsobilo vnější podmínky.

Během hodiny jsem dostal email od stejného člověka. Omlouval se za svůj předešlý vzkaz. Nezapomeňte, že jsem neudělal nic pro to, aby se mi někdo omluvil. Ani jsem mu neodpověděl. Přesto tím, že jsem opakoval "Miluji tě", jsem jaksi v sobě vyléčil to, co způsobilo jeho chování.

Později jsem se zúčastnil ho'oponopono semináře doktora Lena. Nyní mu je sedmdesát roků, je považován za staršího šamana a je poněkud uzavřený. Chválil moji knihu The Attractor Factor. Řekl mi, že když se zlepším, vibrace mé knihy stoupnou a všichni to budou cítit, až ji budou číst. V krátkosti, jakmile se zlepším, moji čtenáři se zlepší.

"A co knihy, které už jsou venku, které se už prodaly?" zeptal jsem se.

"Žádné venku nejsou," vysvětlil a znovu mě ohromil svou mystickou moudrostí. "Jsou stále v tobě."

Jinými slovy, vně neexistuje.

Tato pokročilá technika si zasluhuje podrobné vysvětlení a k tomu by byla zapotřebí celá kniha. Postačí, když řeknu, že budete-li chtít zlepšit cokoliv ve svém životě, můžete to udělat jenom na jednom místě - v sobě.


A až to budete dělat, dělejte to s láskou."Ho´oponopono

Ho´oponopono

Tvořivá radost

Tvořivá radost

Chtěli byste mít svoji osobní mandalu?

ano (14422 | 30%)
ne, nezajímá mě to (12358 | 26%)
možná časem (10495 | 22%)
již ji mám (10568 | 22%)
láska-koláž.jpg

Malujete mandaly?

ne,ale chystám se (13265 | 34%)
ano (13557 | 34%)
ne (12675 | 32%)
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autorky předmětem dalších komerčních aktivit. ©2007 Lenka Singerová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one