Poradna pro zdraví a harmonii duše i těla

Duchovní příčiny některých onemocnění

Bolest všeobecně je příznakem pocitu viny. Může vznikat z těchto příčin:

 

 • velká sebekritičnost - neznáte vlastní hodnotu
 • lpění na minulosti
 • kritika druhých
 • bolestná touha po něčem
 • nechuť k proměně
 • pocit nesvobody
 • bolest srdce může pramenit z problému s city
 • bolest akutní upozorňuje, že tělo se dožaduje pozornosti
 • bolest chronická bývá příznakem našich křečovitých reakcí


Horečka přináší vyšší teplotu těla a rychlejší tep.


To má za následek rychlejší vylučování toxinů z těla, jemnohmotná těla se při horečnatém stavu částečně oddělují od fyzického těla, aby se mohla očistit a aby tím získala víc energie k uzdravení těla fyzického.
Je třeba si položit tyto otázky:

 • nejsem málo aktivní?
 • nejsem zahlcen povinnostmi?
 • neupřednostňuji hmotu před duší?
 • nespaluje mne nějaká silná touha?
 • nepotlačuji dlouhodobě rozčilení?

Infekce - infikovat lze těmito způsoby

 • zamořovat sebe
 • zamořovat okolí

Jakým způsobem lze zamořovat?

 • pomocí mikrobů
 • pomocí negací

Zamořování pomocí negací nejčastěji probíhá prostřednictvím

 • sklonu ke zlobě
 • sklonu k negativismu
 • sklonu k podléhání strachu
 • atmosféra kolem vás je plná nenávisti
 • jste otráveni z povinností
 • máte zlozvyky
 • necháte se příliš ovlivňovat druhými


Křeče všeobecně

 • potřeba někoho řídit
 • důsledek strachu
 • vnitřní napětí
 • neochota odpočívat
 • z hlediska materiálního to může být špatná výživa - nedostatek Mg, Ca nebo K nebo náhlá svalová zátěž

Křeče v rukou - co nechceme pustit?
Křeče v nohou - zastav se!

Otoky všeobecně
mohou být příznakem

 • názorové strnulosti
 • blokování spontánnosti
 • samolibosti a nabubřelosti
 • naparování se
 • přehánění
 • zasahování jiným do života

Otoky v kotnících

 • omezujeme v pohybu sebe
 • omezujeme v pohybu jiné

Lehčí zápal, podráždění

 • co nás dopaluje?
 • co je nám protivné?
 • máme skrytá přání?
 • máme nutkavou touhu - svědění
 • nevíme, co udělat - svrbí dlaně
 • co nejsme schopni dovést záležitosti do konce
 • co je pro nás nejvíce vzrušující?
 • neumíme se seberealizovat?
 • jsme spokojeni se životem?

Někdy to může být až palčivé svědění.

Pocit velké únavy -položit si otázky:

 • co mne unavuje - zaměstnání, partner, děti, širší rodina
 • umíme se potěšit pěknou činností?
 • umíme si hrát?
 • jsem melancholik?
 • jsem omrzelý životem?


Střeva - zácpa - trpí jí také ti, kteří jsou uvězněni v minulosti a nechtějí nic měnit.

Zápal, zčervenání, teplota, změna funkce oblasti
mohou být příznakem

 • působení škodlivých činitelů
 • máte nějaké trápení, mrzutost
 • nezvládli jste situaci
 • cítíte se v něčem méněcenní
 • jste v rozporu se svým založením
 • dovedete opustit staré vzorce chování

Silný pocit chladu až zimnice - z duchovních příčin to může být

 • moc velká aktivita
 • přílišné stažení do sebe
 • přílišná roztěkanost
 • přílišná roztříštěnost
 • máte na sebe čas?
 • není vaše jednání zmatené až křečovité?
 • jednáte v souladu s vesmírnými zákony?
 • nejste nejistí?
 • cítíte se osamoceni?

Žaludeční nevolnosti

 • co nemůžete strávit? Čí chování, jednání, výrazy?
 • dáváme tělu vhodnou stravu?
 • z čeho je vám v životě na zvracení?
 • čeho se chcete zbavit?
 • co chcete vypudit?
 • k čemu máte odpor?
 • jste vyrovnaní?
 • jste sebejistí?
 • máte potíže "něco spolknout"?

Začalo nás bolet oko?

 • co nechceme vidět nebo kdo nechce vidět nás?
 • komu jsme třeba něco vnucovali?

  Bolí nás ucho bez vnější příčiny?
 • co jsme nechtěli slyšet?
 • neřekli jsme něco, čím jsme ublížili někomu, kdo nám to teď vrací tím, že se na nás zlobí?

Máme zahleněný krk, chraptíme?

 • vyjádřili jsme se nevhodně a o kom - o sobě nebo o jiných?
 • použili jsme vulgarismy?
 • zastali jsme se sami sebe nebo jsme si nechali ublížit? Měli jsme se hájit a neudělali jsme to?

Bolí nás srdce?

 • jsou naše city v pořádku?
 • nezpůsobili jsme citové vydírání?
 • nebyli jsme sami citově vydíráni?

Potíže s močovým měchýřem

 • zde mohou být problémy s naší tvrdošíjností - na čem ulpíváme?
 • na čem jsme závislí?

Astigmatizmus

Astigmatizmus je z duchovního hlediska zaviněný duchovním zmatkem v člověku. Je to porucha vidění- zakřivení rohovky, která omezuje vidění do všech směrů. Člověk nechápe sám sebe, nechápe svoji roli v životě, nechápe to, co prožívá, nedovede si vyvodit závěry, nepoučí se , neví, kterým směrem se má ubírat jeho vývoj. Oko je zrcadlo duše. Zobrazuje její hloubku, čistotu, vyrovnanost duše člověka
Určitou dispozici si dítě přináší, ale porucha sama vzniká z rozporu mezi tím, co vidí a tím, co by chtělo vidět.
Vše je umocňováno hádkami rodičů, nepochopením dětí rodiči, sourozenci. Je -li toto příčina, může se porucha vylepšit po vyvázání se z vlivu osob, s nimiž si nerozumí. Lékařská péče musí být podpořena dobrým zázemím v rodině.

Neprůchodnost vejcovodů

Průchodnost vejcovodů ovlivňuje žena svou psychikou. Je mnoho otázek a dohadů před otěhotněním a tyto vedou ženy do strachů z různých věcí. Každým strachem se budoucí matka psychicky " sevře", schoulí se do sebe. Pružné stěny se stahují, nemůže projít to , co projít má. Jestli tento stav mysli trvá dlouho, může dojít ke srůstům a k neprůchodnosti vejcovodů. Každá dívka by se měla na těhotenství připravovat pomocí cvičení paní Ludmily Mojžíšové. Kniha je na trhu a není určena jenom mladým dívkám, ale všem ženám i starším, protože je třeba posilovat svaly pánevního dna a bránit se tak inkontinenci.

To je pár příkladů, jak pomoci svému tělu v uzdravování. Lékařům tak usnadníme práci, protože tato práce na sobě je základem uzdravování svého těla. Naše duše potřebuje tu správnou "stravu", aby mohlo být zdravé tělo.

02.06.2010 22:19:20
sing
Tvořivá radost

Tvořivá radost

Chtěli byste mít svoji osobní mandalu?

ano (14422 | 30%)
ne, nezajímá mě to (12358 | 26%)
možná časem (10495 | 22%)
již ji mám (10568 | 22%)
láska-koláž.jpg

Malujete mandaly?

ne,ale chystám se (13265 | 34%)
ano (13557 | 34%)
ne (12675 | 32%)
Obrázky a texty si můžete zcela zdarma stáhnout a uložit do svého počítače, nebo vytisknout. Nemohou však být bez souhlasu autorky předmětem dalších komerčních aktivit. ©2007 Lenka Singerová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one